Rozwiązania API

Nasze rozwiązanie API jest idealne dla każdego podmiotu prawnego. Elpako łatwo integruje się z dowolnym systemem informatycznym, a nasi specjaliści są gotowi udzielić szczegółowych porad i jasnych instrukcji podczas procesu integracji.

Rozwiązania API

Z usług Elpako obecnie korzysta ponad 100 firm sektora publicznego i prywatnego, które każdego miesiąca podpisują i znakują czasem od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy dokumentów elektronicznych.

Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu API, wszystkie usługi świadczone przez Elpako są realizowane w dowolnym systemie informatycznym, którego użytkownicy mogą:

 • Twórzyć dokumenty w różnych formatach i podpisywać je kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
 • Podpisać dokumenty za pomocą różnych kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego: telefonu komórkowego, kart inteligentnych itp.
 • Dokonać wielostronnego podpisu, zapraszając partnera handlowego do podpisania dokumentu elektronicznego.
 • Oznaczyć sporządzony podpis elektroniczny kwalifikowanymi znacznikami czasu i zweryfikować jego ważność.
 • Przygotować podpis elektroniczny do długotrwałego przechowywania i archiwizacji.
 • Zatwierdzić dokumenty za pomocą pieczęci elektronicznej i sprawdzić ich ważność
 • Zidentyfikować i zweryfikować tożsamość klienta, partnera lub pracownika.

Rozwiązanie API pomoże efektywnie zarządzać cyfrowymi procesami biznesowymi i jakością usług elektronicznych oraz przenieść doświadczenie użytkownika na zupełnie nowy poziom.

Nasze usługi

Tworzenie e-dokumentów

Tworzenie e-dokumentów

Tworzenie i podpisywanie dokumentów elektronicznych o różnych specyfikacjach (ASiC, PDF).

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Podpisywanie dokumentów przy użyciu różnych kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego.

Podpisywanie wielostronne

Podpisywanie wielostronne

Zapraszanie kogoś do podpisania dokumentu.

Kwalifikowany znacznik czasu

Kwalifikowany znacznik czasu

Oznaczenie podpisu elektronicznego kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Przygotowanie dokumentów do przechowywania i archiwizacji

Przygotowanie dokumentów do przechowywania i archiwizacji

Długotrwałe przechowywanie i archiwizacja dokumentów i podpisów elektronicznych.

Potwierdzenie pieczęcią elektroniczną

Potwierdzenie pieczęcią elektroniczną

Potwierdzenie dokumentów pieczęcią elektroniczną. Usługa aktualna dla osób prawnych.

Weryfikacja podpisów elektronicznych

Weryfikacja podpisów elektronicznych

Weryfikacja ważności podpisów elektronicznych

Identyfikacja tożsamości

Identyfikacja tożsamości

Wiarygodna identyfikacja i weryfikacja tożsamości za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Weryfykacja pieczęci elektronicznej

Weryfykacja pieczęci elektronicznej

Weryfikacja ważności pieczęci elektronicznych

Ceny usług

Bezpłatnie

0€ /miesiąc
Wypróbuj i podpisz
Ograniczona liczba dokumentów do podpisania

Bezpłatne podpisywanie e-dokumentów. Wygodne przygotowywanie dokumentów, bezpieczne podpisywanie i szybkie pobieranie.

Plan obejmuje:
 • Tworzenie e-dokumentów (specyfikacje ASiC, PDF)
 • Podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Zapraszanie innych stron do podpisania dokumentu
 • Oznaczanie podpisów kwalifikowanymi znacznikami czasu
 • Przygotowanie podpisu do długoterminowego przechowywania i archiwizacji
 • Weryfikacja ważności podpisów elektronicznych i e-pieczęci

Firm

od 50€ /miesiąc

Podpisywanie i weryfikacja e-dokumentów. Wygodne rozwiązania biznesowe.

Plan obejmuje:
 • Podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Zapraszanie innych stron do podpisania dokumentu
 • Oznaczanie podpisów kwalifikowanymi znacznikami czasu
 • Przygotowanie podpisu do długoterminowego przechowywania i archiwizacji
 • Weryfikacja ważności podpisów elektronicznych i e-pieczęci
 • Elektroniczne stemplowanie dokumentów
 • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości
Integracja API z elpako.eu
Odkryj najlepsze rozwiązania dla siebie.

Zaufało nam ponad 100 firm!

Biovela