Polityka prywatności

UAB NEVDA (NEVDA) ceni Twoją prywatność i zobowiązuje się do przetwarzania Twoich Danych Osobowych zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) wyjaśnia i wskazuje sposoby, jakimi my, jako administrator danych, gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy Twoje Dane Osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka jest stosowana, gdy NEVDA przetwarza Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej. Logując się i korzystając z www.elpako.eu (dalej „Serwis”), potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszym Regulaminem.

NEVDA zastrzega sobie prawo do przeglądu i zmiany Zasad Polityki w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest monitorowanie i zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie Polityki.

Czym są Dane Osobowe?

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – osoby, której tożsamość jest znana lub może zostać ustalona bezpośrednio lub pośrednio za pomocą określonych danych (np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu lub inne).

NEVDA zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych tylko wtedy i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego, zdefiniowanego i zgodnego z prawem celu.

Jak i jakie Twoje dane przetwarzamy?

Przekazujesz nam swoje Dane Osobowe oraz inną informację podczas korzystania z Serwisu.

NEVDA przetwarza Twoje dane osobowe, gdy:

 • przesyłasz zgłoszenie za pośrednictwem „Formularza Kontaktowego”, który jest na Sewisie: dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię, adres e-mail, numer telefonu itp.);
 • niektóre dane, które odwiedzasz na stronie internetowej, są przesyłane do nas automatycznie po Twojej wizycie na Serwisie: adres IP, typ i wersja używanej przeglądarki internetowej, liczba odwiedzin, strony przeglądane w Serwisie itp.

Informacje te są przetwarzane zgodnie z prawem i są wykorzystywane do doskonalenia funkcji i treści strony internetowej. NEVDA nie prosi ani nie przetwarza kategorii szczególnych danych osobowych ujawniających twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne bądź przynależność do związków zawodowych, a także dane zdrowotne lub dane dotyczące twojego życia seksualnego i orientacji seksualnej.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

NEVDA przetwarza Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • w celu oferowania spersonalizowanych usług;
 • w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, ulepszania go oraz oferowania lepszych i Tobie dostosowanych usług;
 • aby skontaktować się z Tobą zgodnie z Twoimi zapytaniami;
 • w celu pomiaru i poprawy wydajności naszego Serwisu.

NEVDA gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe wymienione w niniejszej Polityce na następujących podstawach prawnych:

 • Powinna być wyrażona Twoja zgoda na warunki określone w niniejszej Polityce;
 • nasz uzasadniony interes;
 • wypełnienie obowiązku prawnego, który powstaje i ma wobec nas zastosowanie.

Przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim

NEVDA zapewnia, że Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, dostarczane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim bez uzasadnionej podstawy prawnej, ani wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zgromadzone. Ponadto NEVDA nie będzie wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w żaden inny sposób niż zgodnie z niniejszą Polityką. NEVDA zastrzega sobie jednak prawo do udzielenia informacji o Tobie, jeśli jest do tego zobowiązana zgodnie z prawem lub jeśli jest to wymagane przez legalnie działające organy instytucji prawnych lub organy ścigania.

NEVDA może ujawnić Twoją osobistą informację wszystkim spółkom należącym do naszej grupy spółek (tj. naszej głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym) w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli Twoje dane osobowe zostaną ujawnione odbiorcom innym niż ci, którzy zostali wymienieni w niniejszej Polityce prywatności, zobowiązujemy się do przekazania Ci informacji o ujawnieniu tych danych i uzyskania Twojej zgody.

Jak wykorzystujemy pliki „cookies”?

NEVDA zbiera informacje o Tobie za pomocą plików cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki informacyjne, które nasz serwer przesyła na komputer, telefon lub tablet użytkownika, aby pomóc użytkownikowi komunikować się i obsługiwać stronę internetową, a my otrzymujemy informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Celem plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej jest zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony, jej funkcjonalności i efektywności. Pliki cookies nie dają nam żadnego dostępu do Twojego komputera i nie mogą odczytać żadnych informacji przechowywanych na Twoim dysku twardym.

Zgoda na pliki cookie

Otwierając naszą stronę internetową i klikając w wyskakującym okienku przycisk „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę, że pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie w sposób opisany w Twojej przeglądarce. Korzystanie z różnych rodzajów plików cookie jest opisane w niniejszej Polityce. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie połączone z naszą stroną internetową były przechowywane na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, możesz zablokować lub wyczyścić pliki cookie w dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Informujemy, że bez plików cookies nie będzie można korzystać z wielu zalet naszej strony internetowej, które ulepszają jej funkcjonalność.

Cofnięcie zgody i zarządzanie ustawieniami plików cookies

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Na przykład możesz odwołać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie, umożliwiając przeglądarce odrzucenie wszelkich ofert zapisania plików cookies. Ustawienia te można znaleźć w swojej przeglądarce w menu ustawień lub preferencji. Poniżej znajdziesz przydatne linki:

Twoje prawa

Masz prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, które otrzymaliśmy za pomocą cookies. Masz również prawo aby zażądać wyprawienia nieprawidłowych, niepełnych, niedokładnych swoich danych.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie są sesyjne i długoterminowe oraz pliki cookie podmiotów pierwszych lub trzecich. Poniżej wyjaśnimy, co oznaczają te terminy, abyś mógł lepiej zrozumieć pliki cookie, których używamy i dlaczego one są używane.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie pozwalają na rozpoznanie cię podczas jednej wizyty na naszej stronie internetowej, dzięki czemu wszelkie zmiany lub wybory dokonane na stronie są zapamiętywane podczas podróżowania z jednej strony na drugą. Te pliki cookie umożliwiają szybkie i łatwe poruszanie się po wielu stronach serwisu, dzięki czemu nie trzeba ponownie przetwarzać informacji za każdym razem, gdy odwiedzasz nową lokalizację. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i znikają natychmiast po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Długoterminowe pliki cookie

Długoterminowe pliki cookie to takie pliki cookie, które pozostają na komputerze przez określony czas po zakończeniu sesji przeglądania, a zatem mogą rejestrować pewne opcje lub działania użytkownika podczas ponownego odwiedzania witryny.

Pliki cookie podmiotów pierwszych

Pliki cookie podmiotów pierwszych są zarządzane przez NEVDA.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Pliki cookie podmiotów trzecich są zarządzane przez organizacje inne niż NEVDA. Pliki cookie podmiotów trzecich, które mogą być przechowywane na komputerze, telefonie lub tablecie podczas przeglądania naszej strony internetowej, to pliki cookie Google Analytics służące do śledzenia witryny. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Wykorzystujemy takie informacje do przygotowywania raportów, poprawy jakości naszej strony internetowej. Google Analytics anonimowo zbiera informacje o liczbie odwiedzających, lokalizacji, z której nasza strona internetowa była odwiedzana oraz o tym, jakie części strony były przeglądane przez odwiedzających. Te pliki cookie są tworzone przez Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, możesz odwiedzić: http://www.google.com/analytics.

Wszelkie informacje zebrane za pomocą plików cookie są przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie i nie są wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, na przykład, jak nimi zarządzać lub ich usunąć, możesz odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.org.

Aby dowiedzieć się, jak usunąć śledzenie stron internetowych za pomocą plików cookie Google Analytics, możesz odwiedzić: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

NEVDA przechowuje Twoje dane osobowe nie dłużej niż są one potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Informacje historyczne są chronione, jeśli jest to konieczne zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo lub w celu wykonywania naszych działań.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

 • zapoznania się z danymi Twojej wizyty na stronie internetowej;
 • wycofania swojej zgody na pliki cookie;
 • żądania korekty nieprawidłowych, niepełnych, niedokładnych danych, usunięcia wszystkich zebranych danych o twojej wizycie;
 • zażądania przesłania Tobie wszystkich danych zebranych na temat Twojej wizyty.

Informacje o Twoich danych są przekazywane raz w roku bezpłatnie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami przez e-mail info@nevda.lt.