Podpisywanie dokumentów ASiC

Na Elpako możesz łatwo przesyłać i podpisywać cyfrowo dokumenty formatu ASiC i PDF za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ASiC

Czym są dokumenty ASiC?

Czym są dokumenty ASiC? ASiC to elektroniczny kontener, który przechowuje elektronicznie podpisane dokumenty elektroniczne. Po podpisaniu użytkownik Elpako może pobrać podpisany dokument. Dokumenty podpisane przez Elpako (na przykład umowa czy wniosek) ulegają przedłużeniu, np. „asice”, „asics”, „zip”. Są to paczki e-dokumentów, które zawierają podpisane dokumenty oraz dane związane z dokumentem oraz podpisem elektronicznym.
Format ASiC jest wygodny, ponieważ użytkownik może przechowywać w tym kontenerze pliki w różnych formatach, takich jak .docx, .xlsx, .pptx oraz inne.
Format ASiC jest szeroko stosowany w krajach UE i jest zgodny z art. 27 i 37 rozporządzenia eIDAS. Dokumenty opracowane przez Elpako w pełni spełniają te wymagania.
Podpisywanie dokumentów ASiC to szybkie, wygodne i efektywne rozwiązanie. „Elpako” umożliwia użytkownikom przeglądanie dokumentów oraz danych podpisu elektronicznego w formacie ASiC, które można sprawdzić w realnym czasie.

Nie znalazłeś właściwej odpowiedzi?

Zaufało nam ponad 100 firm!

Biovela