Elektroninis parašas

„Elpako“ galima pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris užtikrina patikimą asmens identifikavimą, dokumento ir pasirašiusio asmens duomenų vienareikšmį susiejimą ir dokumento turinio bei jo duomenų nepakeičiamumą.

Elektroninis parašas

Elektroninis parašas atveria duris į skaitmeninį erdvę. Elektroninį parašą įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvoje jau laiko nepamainoma asmeninio ir profesinio komforto dalimi. Vos kelių mygtukų paspaudimu pasirašomi elektroniniai dokumentai kuria naują vartotojo patirtį ir leidžia be jokių apribojimų naudotis visais skaitmeninės erdvės privalumais. Taip pat aktyviai prisidedama prie gamtinių išteklių tausojimo: atsisakoma popierinių dokumentų arba sutaupomas laikas, praleistas kelionėje, siekiant apsikeisti dokumentais.

Elektroninis parašas – teisiškai galiojanti, Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuota priemonė juridinio arba fizinio asmens pasirašymui bei elektroninei atpažinčiai. Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir tradiciniu būdu (ranka) pasirašyti popieriniai dokumentai.

Ši priemonė plačiai naudojama pasirašant įvairius elektroninius dokumentus (raštus, sutartis), jungiantis prie elektroninių valdžios vartų, bankų ar kitų institucijų elektroninių paslaugų sistemų.

Visų elektroninių parašų, elektroninių spaudų bei laiko žymų teisinis reguliavimas yra nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje – Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (toliau – eIDAS reglamentas).

eIDAS teisinis reglamentavimas Lietuvoje taip pat reguliuojamas Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu, reglamentuojančiu elektroninio parašo, elektroninio spaudo, elektroninės laiko žymos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų juridinę galią, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir naudotojų pareigas, kvalifikuotų elektroninio parašo, elektroninio spaudo ar interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atšaukimo sąlygas ir tvarką, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą.

Aukščiausia saugumą užtikrinančia priemone laikomas kvalifikuotas elektroninis parašas.

Kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatą išduoda tik oficialūs ir ES patikimumo paslaugų sąraše esantys teikėjai. Kvalifikuotu el. parašu pasirašyto dokumento teisinė galia visiškai lygiavertė pasirašytam raštu. Šio parašo reguliavimas ir reglamentavimas yra vienodas visoje ES, tuo tarpu reikalavimų atitiktį nacionaliniu mastu prižiūri ir užtikrina kiekviena ES valstybė savarankiškai.

Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą galite įsigyti iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos. Sertifikatus Lietuvoje išduoda šie tiekėjai:

  • VĮ Registrų centras;
  • Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos
  • AB „Telia Lietuva“;
  • UAB „Bitė Lietuva“;
  • UAB „Tele2“.

„Elpako“ sistemoje elektroninius dokumentus galima pasirašyti naudojant kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, esančius mobiliojo telefono SIM kortelėje, Smart-ID priemonėje, asmens tapatybės kortelėje, USB laikmenoje, lustinėje kortelėje ir kitose Lietuvoje galiojančiose priemonėse. Visa informacija, kaip pasinaudoti elektroniniu parašu, pateikiama elektroninio parašo teikėjo sutartyje, o pasirašymui būtini veiksmai pateikiami „Elpako“ svetainėje.

Neradote tinkamo atsakymo?

Mumis pasitiki jau daugiau nei 100 kompanijų!

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Biovela
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacija
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija